Om Miraskog

Vi älskar vårt jobb.

Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Näst bästa tid att göra det är just nu.

Vår Mission och grundpelare.

Vårt mål är att vara branschledaren som åstadkommer de bästa resultaten genom våra anställdas erfarenhet och professionalism. En av våra främsta prioriteringar är att därför att satsa på våra anställdas professionella och personliga utveckling. Arbete med hög kvalitet garanterar ett väl fungerande samarbete som är bra för båda parter.


Oleksandr Lepa, VD Miraskog AB

Yrkeserfarenhet
Miraskog AB
Plantering, röjning. Återväxtkontroll, föryngringsinventering.
Från 2015

Miraskog HB
2015 - 2014

Qvärnjo Skogstjänster AB Plantering, röjning, återväxtkontroll, föryngringsinventering, miljöhänsyn,brand.
Teamledare för 5-10 kollegor. Vi utför allehanda tjänster i skogen. Ansvarar för utförande av arbete, uträkningar av te.x plant. Ansvarig för vidareutbildning.
2017 - 2010

Utbildning
2015 - 2013 Har i år 2015 uppfyllt fordringar för att erhålla examenbevis från Bioresurser och nature nationell universitet i Kiev, fick högre utbildning i huvudområde " Växtskyddsavdelningen" och fick kvalifikation av växtfysiologi och biokemi, bioenergetik.

2004 - 2002 Har i år 2004 uppfyllt fordringar för att erhålla examenbevis från Kultur och konst nationell universitet i Kyiv, fick högre utbildning i huvudområde " Organisationhantering" och fick kvalifikation av den offentliga sambandchefen (PR Manager).

2001 - 1996 Har i år 2001 uppfyllt fordringar för att erhålla examenbevis från Kärnenergi och industri nationell universitet i Sevastopol, fick högre utbildning i huvudområde " Kraftverk" och fick kvalifikation av elingenören.

Kurser
2016 - 06 - 07 Bevis om entreprenörsertifiering ECSkog 4070 för Miraskog AB.
2016 - 05 - 14 Enviromental Consideration.
2016 - 05 - 16 MILJÖHÄNSYN för Sveaskog.
2016 - 05 - 22 BRAND för Sveaskog.
2016 - 05 - 27 Kompetensbevis Natur-och kulturmiljövård.
2016 - 2016 Kurs i Motorsågskörkot AB.
2015 - 08 - 03 Farligt gods ADR-S kap 1.3.
2016 - 2015 Being an Employee för Sveaskog.
2016 - 2013 Preliminary Clearing för Sveaskog, SCA.
2016 - 2013 Hjärt-lungräddning enligt gällande riktlinjer.
2012 - 05 - 30 Plantering , praktisct och teoretiskt.
2016 - 2012 Precommercial thinning för Sveaskog, SCA.
2016 - 2010 PLANTING,supervisors för Sveaskog, SCA, Mellanskog.
2016 - 2010 PLANTING, planters för Sveaskog, SCA, Mellanskog.