Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Näst bästa tid att göra det är just nu.

Plantering


Plantering är den vanligaste och generellt sett säkraste metoden för återbeskogning. Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek.

Planteringen kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper.

Miraskog AB utför tre olika slags plantering:


  • Nyplantering
  • Hjälpplantering
  • Plantering utan markberedning

Anställda


Anställda i bolaget har nödvändig kompetens och gedigen planteringserfarenhet.

Sju års erfarenhet av plantering gör att vi kan påstå, att en planta med bra kvalitet som planteras på bästa plats, i 98 fall av 100 kommer att växa upp bra. Vi anpassar oss till de olika plantorna och miljön utifrån de biologiska faktorer som påverkar tillväxten, vilket säkerställer bästa resultat.

Återväxtkontroll rekommenderas en växtsäsong efter planteringen och sedan efter ytterligare tre år. Subjektiv kontroll ger en snabb uppfattning. Objektiv provyteinventering behövs vid osäkerhet om skogsvårdslagens återväxtkrav uppfylls. En skadeanalys visar vilka åtgärder som kan behövas. Ojämna återväxter med stora luckor hjälpplanteras så fort som möjligt. Omplantering är den sista utvägen när planteringsresultatet blivit för dåligt.

När du anlitar experterna på Miraskog får du följande fördelar:

  • Plantering av skog i rätt tid.
  • Plantering utförs av kompetent personal.
  • Full kontroll över kvaliteten på plantor i alla steg från leverans till planteringsstället.
  • Rekommendationer för antal och typ av plantor.
  • Dokumention i kvalitetsprotokoll och med foton.
  • Tidskontroll från början tills planteringen är genomförd.
  • Ett flexibelt system för rabatter på återväxtkontroll.